Matériaux de construction

Lu - Vend    : 7.00 u - 12.30 u & 13.00 u - 18.00 u
Sam            : 7.30 u - 12.30 u & 13.00 u  - 16.00 u 

 

Bâti-centre

Lu-Sam : 8.30 u - 18.00 u

Centrale à béton

Programme d'été :

Lu-Vend      : 7.00 h - 16.00 h
Sam            : 7.30 h - 12.30 h

 

Programme d'hiver à partir de 6/11/20 jusqu'à nouvel ordre :

Lu-Vend      : 7.00 h - 16.00 h.
Sam            : 7.30 h - 12.30 h.

 

 

Salle d’exposition de carrelages

Lu - Mer & Vend : 9.00 u - 12.00 u & 13.00 u - 18.00 u
Jeudi                    : 9.00 u - 12.00 u & 13.00 u - 18.00 u
Sur rendez-vous jusque 19.30 u

Sam                     : 9.00 u - 12.00 u & 13.00 u - 16.00 u